Loděnice v"novém kabátě"

10.10.2018 23:08

 

Kanoistický klub Jiskra díky pečlivé a pilné práci naší prezidentky Petry Černé opět dosáhl na dotaci z Jihočeského kraje. Dlouhodobě připravovaný projekt „Oprava fasády na budově loděnice v areálu KKJ“, který bychom pravděpodobně realizovali po částech a postupně z vlastních zdrojů, byl Jihočeským krajem vybrán jako projekt, na který byla přidělena částka 307 000,- Kč. Díky ní jsme i za spoluúčasti města Týn nad Vltavou (70 000,- Kč) a naší spoluúčasti (300 000,- Kč) mohli zrealizovat celý projekt najednou a tak nyní hlavní budova loděnice doslova svítí novotou. Sice jsme celý srpen a část září trénovali v provizorních podmínkách, ale výsledek skutečně stojí za to. Oběma subjektům patří velké díky. Dokončením fasády hlavní budovy loděnice jsme dokončili generální opravu této budovy, která trvala několik let a zahrnovala opravu střechy, opravu terasy, výměnu topení, kompletní výměnu oken, opravu venkovního schodiště, nové hromosvody, nebo také dokončení pádlovacího bazénu a pořízení speciální zátěžové podlahy v posilovně.

Z dalšího dotačního programu jsme dokončili již předloni začaté opravy oplocení přilehlého víceúčelového hřiště, kdy byl po obvodu celého hřiště nainstalován dřevěný mantinel až do výšky 60 cm. Opět za přispění Jihočeského kraje (110 000,- Kč).

Na všechny tyto opravy či investice, které zvelebily majetek města, výbor klubu sám sháněl prostředky, ať už z již zmíněného Jihočeského kraje a města Týn nad Vltavou, či od MŠMT, dále sponzorů a partnerů týnské rychlostní kanoistiky. Všem subjektům ještě jednou patří velké poděkování.

Mezi další investice, které oddíl v letošním roce dokázal zrealizovat, patří oprava nástupního mola před loděnicí ze speciálních plastových prken a jako odměnu za letošní dokončenou generální opravu si oddíl z vlastních zdrojů „pořídil“ workoutové hřiště, které určitě budou naši závodníci během celého roku hojně využívat.