Členské příspěvky na rok 2018

11.01.2018 07:56

Již je možné platit členské příspěvky na letošní rok 2018

- stejně jako v minulém roce je to 1.500,-

závodníci - do konce března + odevzdat vyplněnou lékařskou prohlídku na předepsané formuláři (ke stažení zde)

ostatní - do konce června

Přednostně prosíme o úhradu bankovním převodem - č.ú.: 917405-544/0600, v.s. jméno člena

 

POZOR!!               
V případě, že chcete na členský příspěvek dítěte čerpat příspěvek od pojišťovny, je                         
nutné provést úhradu v hotovosti a vyžádat si pokladní doklad, který na pojišťovně                       
doložíte.