Partner kanoistického klubu Týn nad Vltavou

 

Dlouhodobí sponzoři a partneři klubu

 
     
 
  KKJ je finančně podpořen v roce 2017 z MŠMT z programu                                                          VIII. Organizace sportu ve sportovních klubech částkou 52.000 Kč.