Slavnostní zahájení provozu "Střecha KKJ" proběhlo úspěšně.

17.11.2016 10:00

 

V pondělí 14.11.2016 proběhlo v areálu loděnice KKJ Týn nad Vltavou slavnostní zahájení provozu projektu „Oprava střechy nad tělocvičnou“ za účasti pana starosty města Týn nad Vltavou Mgr. Milana Šnorka, člena městské rady Ing. Františka Kobery, vedoucího odboru hospodářské správy a školství Ing. Petra Rohleny, prezidentky klubu Ing. Petry Černé, autora stavební části projektu Ing. Arch. Jiřího Kobery, zhotovitele díla jednatele firmy Stavitelství Pavel Chlumecký a dalších členů výboru KKJ.

Projekt byl realizován v rámci dotačního programu Jihočeského kraje 2016 Podpora sportu a to částkou 150.000,- Kč.

Projekt by se nemohl zrealizovat bez finanční spoluúčasti města Týn nad Vltavou prostřednictvím účelové dotace ve výši 500.000,- Kč.

Tato oprava vyřešila jednou pro vždy dlouhodobé problémy se zatékáním do střešních a stropních konstrukcí, jejichž stav se stával opravdu kritickým. Situaci navíc zhoršovala všudypřítomná vlhkost ve zdech, opadávající omítky a hlavně nebezpečné plísně.

Velké a upřímné poděkování patří představitelům města Týn nad Vltavou, jak současnému panu starostovi, městské radě a zastupitelstvu, tak i minulým reprezentacím, za dlouhodobou podporu kanoistického klubu.

 

Odkaz na článek na stránkách města Týn nad Vlavou.